3 جولای هر سال روز جهانی « نه به کیسه پلاستیکی» و به عبارتی روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی است.

 ماه جولای هم ماه جهانی بدون پلاستیک است.