درباره ما

تعداد بازدید:۲۶۹

به طور کلی " بهداشت محیط " به مجموعه ای از عوامل، شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آن بر زندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد. طبق این تعریف مهندسی بهداشت محیط شامل تغذیه، هوا، آب، پساب، پسماند، خاک و روابط بینابین آن و کلیه موجودات زنده می باشد.

 براین اساس هدف " بهداشت محیط " کنترل کلی عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان اعمال می کنند. برای رسیدن به این هدف، بهره گیری از دانش زیست محیطی و نیز بکارگیری اصول مهندسی به منظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی جهت حفظ و ارتقاء سلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می یابد.


بیمارستان نهادی است بسیار ضروری که برای تداوم حیات و حفظ جان انسانها و بازگشت به تندرستی به تدریج در زندگی انسانها پدیدار گشته و همراه با تکامل علوم و فنون و مهارتها ، پس از گذشت سالیان دراز به شکل امروزی درآمده است. که در جوامع مختلف نیز با توجه به وضعیت اقتصادی آن جامعه و انتظارات گیرندگان خدمات ، شاهد تفاوت های فراوانی در بین بیمارستانها می باشیم.

توسعه های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی در اواخر قرن بیستم، مشکلات بحرانی در سر راه مدیریت محیط زیست ایجاد نمود. این مشکلات شامل آلودگی محیط زیست جهانی، از بین رفتن تنوع زیستی ، تخریب خاک، رشد بی رویه شهری و غیره می باشد.

برخی از محققان بیان کرده اند که عملیات مدیریت منابع انسانی و محیط زیست، زمانی کاراتر و مؤثرتر خواهد بود که مدیران و منابع انسانی به عنوان ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شوند و در تصمیم گیری راهبردی سازمان مشارکت داشته باشند. از طرفی، آموزش توسعه همه جانبه و پایدار مستلزم هزینه هایی است که مؤسسات، ارگانها و سازمانهای مختلف و به ویژه مؤسسات دولتی و بین المللی باید آنها را متقبل شوند.

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به ریاست آقای دکتر نوحی نیز از این قاعده مستثنی نبوده، لذا با انتصاب خانم مهندس نجم السادات سبحانی، کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط حمایت خود را اعلام نموده و ایشان از اردیبهشت 1386 رسما" فعالیت بهداشت محیطی خود را آغاز نمودند. خانم مهندس نجم السادات سبحانی بر کلیه فعالیتهای بهداشت محیطی اعم از آب، پساب، پسماند، پرتوپزشکی، مبارزه با حشرات و جوندگان، فضای سبز، تغذیه، تهویه این مرکز نظارت داشته و نهایتا در مرداد 1400 این وظیفه مهم را به خانم مهندس شیوا شیردل، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی محول نمودند.

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۱