اصول مبارزه با حشرات و ناقلین در بیمارستان

تعداد بازدید:۲۶۹
اصول مبارزه با حشرات و ناقلین در بیمارستان

 طبق مطالعات صورت گرفته در محیط های بیمارستانی حشرات و جوندگان مختلفی مانند سوسریها، مورچه، پشه، موش و عنکبوتها یافت می شوند که شاید به توان گفت از بین آن، مهمترین مشکل مربوط به سوسری ها و گاها" موش می باشد. حشرات و جوندگان می توانند ناقل مکانیکی برای بیماری های مختلفی در محیط های بیمارستانی باشند. استراتژی های کنترل حشرات و ناقلین باید با تأکید بر آشپزخانه، لاندری، واحد استریلیزاسیون مرکزی، اتاق های عمل، انبار های مواد غذایی و دارویی، محل انجام فعالیت های ساختمانی و یا هر جای دیگری که احتمال آلودگی به حشرات و جوندگان وجود داشته باشد، بکار گرفته شود. برای مبارزه با حشرات و جوندگان روش های متعددی وجود دارد که اولویت آن استفاده از روش های فیزیکی (بهسازی محیط، نصب توری و ... ) می باشد.

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۱