مهندسی آب

تعداد بازدید:۳۸۸
مهندسی آب

رشد روز افزون جمعیت در جهان مصارف گوناگون آب را اعم از شرب، کشاورزی، صنعت، پزشکی و سایر مصارف افزایش داده است. این امر نه تنها کمیت منابع آب را کاهش داده، بلکه تغییر کیفی آن را با توسعه شهرنشینی، صنعت و کشاورزی بدنبال داشته است. امروزه بسیاری از کشور ها با کمبود آب و یا آلوده شدن منابع آبی مواجه بوده، بطوری که اوضاع نگران کننده ای برای حال و آیندگان رقم می خورد. در این بین آلودگی منابع آب آشامیدنی از نقطه نظر بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و لزوم توجه جدی را می طلبد. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی آب مورد استفاده جهت مصرف انسان باید عاری از ارگانیسم ها و مواد شیمیایی خطر ساز برای سلامت انسان باشد. علاوه بر این، منابع آب آشامیدنی هم باید کیفیت لازم را داشته باشد. تازگی، عدم وجود کدورت، عدم وجود رنگ و بو یا مزه ی ناخوشایند، مهمترین ویژگی منابع عمومی آب آشامیدنی می باشند. موقعیت، ساختمان، بهره برداری، بازرسی منبع آب، مخزن و سیستم توزیع آن باید طوری باشد که از ایجاد هر گونه آلودگی احتمالی آب جلوگیری شود. آب در بیمارستان برای منظورهای مختلفی استفاده می گردد، اهداف استفاده از آب تعیین کننده معیارهای کیفیت آب می باشد.

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۱